Euro-pokladne.sk s.r.o.

Predaj a servis registračných pokladní so 25-ročnou skúsenosťou

SINCE 1988

Textové pole: Naša firma predáva   Online registračné pokladnice –ORP a Virtuálne registračné pokladnice –VRP štyroch dodávateľov:

BOWA s.r.o. Batislava
AXIS-DISTRIBUTION s.r.o. Lučenec
FISKALPRO Púchov
ELCOM s.r.o. Prešov
a

Počítačový systém so skladovým hospodárstvom a fakturáciou od jedného dodávateľa:

Sunsoft Plus s.r.o. Dolný Kubín

Aktuálna ponuka online pokladníc v členení podľa dodávatelov

Aktuálna ponuka virtuálnych pokladníc v členení podľa dodávatelov

Aktualizované november 2021

BOWAELIOFiskalproElcomBOWAELIOFiskalpro

Kliknite na názov dodávateľa pre výber