Euro-pokladne.sk s.r.o.

Predaj a servis registračných pokladní so 25-ročnou skúsenosťou

SINCE 1988

Možnosti prechodu na online pokladnice:

 

1.Úprava existujúcej pokladnice na online pokladnicu

    Pokladnice nakúpené pred 1.1.2019

     Táto možnosť je u pokladnice EURO-50,EURO-150,všetky druhy Fiskalpro

      Fiskálne tlačiarne EFOX ,PEGAS a PEGASSINO.

    Pokladnice nakúpené po 1.1.2019

     Pribudla pokladnica EURO-80B.Okrem toho ku každej pokladnici sa dodával

      kupon,ktorý garantoval zadarmo hardwer na úpravu na online pokladnicu.

    

2.Výmena existujúcej pokladnice na novú online pokladnicu.

     Riešenie pre všetky pokladnice Datecs,EURO-500,1000,2000,100,200,2500

      Fiskálnu tlačiareň Miniefox,ktoré sa upravovať na online pokladnice nebudú.

3.  Výmena neupraviteľnej pokladnice na virtuálnu pokladnicu.