Euro-pokladne.sk s.r.o.

Predaj a servis registračných pokladní so 26-ročnou skúsenosťou

Modulino Compact 2 palcový, PegasPOSMobile

SINCE 1988

POLOŽKA OBSAHUJE:
1/ 2 palcovú tlačiareň, tlač na papierovú termo pásku šírky 57 mm,
2/ integrovaný mobilný telefón (s OS ANDROID),
3/ pokladničný softvér PegasPOSMobile (PPM)* pre OS ANDROID,


*Pokladničný softvér PegasPOSMobile (PPM) v cene 99 € bez DPH je zahrnutý v cene položky.
Prvých 24 mesiacov používania je bezplatne, každý ďalší rok používania je podmienený úhradou platenej ročnej podpory vo výške 20% z ceny softvéru, s úhradou na začiatku obdobia (úhradou ročnej podpory získava používateľ právo ďalšieho používania a prístup ku všetkým vyšším verziám aplikácie dostupným v danom období).

PODMIENKA FUNKČNOSTI:
1/ dátové pripojenie na Internet (SIM karta s dátovým pripojením).