Euro-pokladne.sk s.r.o.

Predaj a servis registračných pokladní so 26-ročnou skúsenosťou

Textové pole: LINO MObilná pokladnica ORP

CENA:429,-€ (s dph)

SINCE 1988

Textové pole: -Späť-

Lino je mobilná on-line registračná pokladnica s batériou, plne podporujúca eKASA. Pokladnica umožňuje tlač na 57 mm termo pásku. Dáta sú uchovávané v chránenom dátovom úložisko (CHDU) s kapacitou 8 GB. Pokladnica sa dodáva s pokladničným softvérom PPM*. Zariadenie pracuje na OS ANDROID 6.0 a je dodávané bez SIM karty.

 

Položka obsahuje:
1.) mobilná pokladnica s nainštalovaným softvérom PPM
2.) nabíjací adaptér s nabíjacím káblom

 

* Pokladničný softvér PPM v cene 99€ bez DPH je zahrnutý v cene položky. Prvých 24 mesiacov používania je bezplatne, každý ďalší rok používania je podmienený úhradou platenej ročnej podpory vo výške 20% z ceny softvéru, s úhradou na začiatku obdobia (úhradou ročnej podpory získava používateľ právo ďalšieho používania a prístup ku všetkým vyšším verziám aplikácie dostupným v danom období).